Skåpet byggt efter kundens skiss och idé

Skåpet som finns hos en familj i Österskär är byggt i MDF och furu. Efter att bilden togs har en taklist monterats i rummet och kring skåpets överkant.